uttröttning

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet uttröttning

  • "– Framtida studier skulle kunna undersöka huruvida det ökade blodflödet till andningsmuskulatur faktiskt har en inverkan på blodflödet till benen, hjärtminutvolym ( den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut ) och uttröttning i skelettmuskulatur ( muskulaturen i kroppens rörelseapparat )."
  • "Av den framgår tydligt att fordon inte får köras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt."

Diskussion om ordet uttröttning