pessimism

pessimismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet pessimism

  • "De prisas för forskning om vad som styr priserna på tillgångar som aktier och obligationer och att priserna inte enbart styrs av rationella överväganden utan även psykologiska faktorer, som pessimism."
  • "Ena ekonomin andas optimism, den andra pessimism."
  • "” Ökningen drevs framför allt av indikatorn för privata tjänster som steg 1,5 enheter och hushållens konfidensindikator som dock fortsätter att visa på en viss pessimism ”, skriver KI i ett pressmeddelande."
  • "I höstas talade regeringens företrädare om systemkollaps, vilket sannolikt oroade människor och bidrog till den pessimism som många, enligt olika mätningar, känner inför framtiden."
  • "Hantera det dåliga vädret genom lycklig pessimism"
  • "Han tror att det finns ett samband med en växande pessimism bland väljarna och nämner att 58 procent nyligen svarade att de tror att barnen kommer att växa upp i ett sämre samhälle."
  • "Han tror att det finns ett samband med en växande pessimism bland väljarna och nämner att 58 procent nyligen svarade att de tror att barnen kommer att växa upp i ett sämre samhälle."
  • "De svenska företagens rekordoptimistiska syn från i fjol har fallit rejält och förvandlats till pessimism."
  • "- Det är ingen tvekan om att vi kommer att ha en tydlig övervikt av pessimism framöver."
  • "Med tanke på allt som händer i vår omvärld har hushållen fog för sin pessimism och Gunilla Nyström är inte förvånad över utfallet."

Vad betyder pessimism inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
det att vara pessimistisk

Möjliga synonymer till pessimism

Relaterat till pessimism

underskattning

klentrogenhet

tungsinthet

förutsägelse

hopplöshet

sinnesstämning

Diskussion om ordet pessimism

pessimism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder pessimism inom generell, generell, generell ?

the feeling that things will turn out badly

a general disposition to look on the dark side and to expect the worst in all things

Diskussion om ordet pessimism