rationalist

rationalisten
rationalister
rationalisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet rationalist på svenska?

Obestämd singular: rationalist
Bestämd singular: rationalisten
Obestämd plural: rationalister
Bestämd plural: rationalisterna

Diskussion om ordet rationalist

rationalist

rationalists
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet rationalist

rationalist

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet rationalist

  • "rationalist philosophy"

Vad betyder rationalist inom generell ?

of or relating to or characteristic of rationalism

Möjliga synonymer till rationalist

Diskussion om ordet rationalist