vetenskap

vetenskapen
vetenskaper
vetenskaperna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till vetenskap

 • lära Hellre [ filosofi ]

Hur böjs ordet vetenskap på svenska?

Obestämd singular: vetenskap
Bestämd singular: vetenskapen
Obestämd plural: vetenskaper
Bestämd plural: vetenskaperna

Hur används ordet vetenskap

 • "– Jag tycker det är en jättekul idé att inspirera de yngre så att de får lite större vetenskap om att det finns inte bara kulturskolan att spela i utan även större orkestrar, säger Gabriel Riedl Sigurdarson, 17 år."
 • "Studenter på skolansspår för vetenskap och business kommer att få jobba med några av landets främsta forskare, exempelvis professor Hans Glise, läkare med 40 års erfarenhet från innovationer inom hälso- och sjukvård, professor Ola Winqvist, läkare med 25 års erfarenhet från innovationer inom immunologi."
 • "IVO skräder inte orden i sin rapport utan skriver att Blekingetandläkaren varit grovt oskicklig i sitt yrkesutövande och att dennes behandlingar inte varit förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet."
 • "– Det handlar om att vi nu fått in ett underlag som styrker att han tagit upprepade beslut i strid med vetenskap och nationella riktlinjer."
 • "Vi förväntar oss när vi anlitar ett bemanningsföretag att det ska vara en läkare som arbetar på ett sätt som är förenligt med vetenskap och erfarenhet."
 • "Nu har IVO beslutat att rikta kritik mot läkaren för att i tolv fall inte behandlat patienterna enligt vetenskap och beprövad erfarenhet."
 • "FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, uppmanar Sverige att inte ta några oåterkalleliga beslut när det gäller världsarvet i Karlskrona."
 • "Läkaren jobbar nu inom Försvarsmakten och enligt den medicinska verksamhetschefen sker läkarens handläggning av patienternas symptom ” enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. ” Med hänsyn till detta anser IVO att det inte finns skäl att utreda läkaren ytterligare."
 • "Det var förra sommaren som FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco, skickade ett varningsbrev."
 • "I sin anmälan pekar han på flera allvarliga brister, som att personalen ignorerar vetenskap och beprövad erfarenhet och istället har en ” i det närmaste religiös övertygelse ” när det gäller effekterna av lågkolhydratskost."

Vad betyder vetenskap inom utbildning ?

Fotograf: Wikipedia
studiet av uppträdandet och strukturer hos omvärlden, i synnerhet genom att mäta, väga och experimentiera. Även namnet på de teorier som uppstår genom denna aktivitet.

Möjliga synonymer till vetenskap

Relaterat till vetenskap

logik

kunskap

fråga

skicklighet

förnuft

Diskussion om ordet vetenskap