sakkunskap

sakkunskapen
sakkunskaper
sakkunskaperna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sakkunskap

Hur böjs ordet sakkunskap på svenska?

Obestämd singular: sakkunskap
Bestämd singular: sakkunskapen
Obestämd plural: sakkunskaper
Bestämd plural: sakkunskaperna

Hur används ordet sakkunskap

 • "Att låta människor med sakkunskap analysera politikers uttalanden."
 • "Barnombudsmannen kräver att domstolarna får tydligare uppdrag att utreda och ta in sakkunskap när det behövs, eller får skicka tillbaka fallet till socialtjänsten när barnet inte har fått komma till tals."
 • "– Det har varit stora debatter i många länder, men jag har en känsla av att man baserat sina lösningar mer på praktisk sakkunskap än i Sverige."
 • "- Jag har djup respekt för nämndemannaväsendet, men i den här typen av mål måste man ha specialkunskaper, säger han och föreslår att domstolen kunde kompletteras med en person med sakkunskap."
 • "Ett fundamentalt krav för en seriös och långsiktig säkerhetspolitik är att man söker ett brett parlamentariskt samförstånd och inhämtar oberoende juridisk och teknisk sakkunskap, anser s och mp."
 • "Hon vill införa ett nationellt expertteam för att stötta kommuner som behöver sakkunskap och råd."
 • "Nämnden består av en ordförande – som ska vara eller har varit jurist – och åtta andra ledamöter med sakkunskap om skol- eller förskoleverksamhet."
 • "” Det är också viktigt att en ny ordförande är intresserad av och har sakkunskap i arbetsgivarfrågor, har kännedom om organisationen respektive betydelsen av samverkan mellan Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ”, skriver Gyll."
 • "En av nämndens uppgifter är att föra en dialog med riksdagen, och i synnerhet med utskotten, för att förankra beslut och hämta in sakkunskap och synpunkter."
 • "Och sen ska även bolaget ha två icke politiskt tillsatta styrelseledamöter som ska bistå med sakkunskap."

Diskussion om ordet sakkunskap

sakkunskap

Verb

Hur används ordet sakkunskap

 • "Att låta människor med sakkunskap analysera politikers uttalanden."
 • "Barnombudsmannen kräver att domstolarna får tydligare uppdrag att utreda och ta in sakkunskap när det behövs, eller får skicka tillbaka fallet till socialtjänsten när barnet inte har fått komma till tals."
 • "– Det har varit stora debatter i många länder, men jag har en känsla av att man baserat sina lösningar mer på praktisk sakkunskap än i Sverige."
 • "- Jag har djup respekt för nämndemannaväsendet, men i den här typen av mål måste man ha specialkunskaper, säger han och föreslår att domstolen kunde kompletteras med en person med sakkunskap."
 • "Ett fundamentalt krav för en seriös och långsiktig säkerhetspolitik är att man söker ett brett parlamentariskt samförstånd och inhämtar oberoende juridisk och teknisk sakkunskap, anser s och mp."
 • "Hon vill införa ett nationellt expertteam för att stötta kommuner som behöver sakkunskap och råd."
 • "Nämnden består av en ordförande – som ska vara eller har varit jurist – och åtta andra ledamöter med sakkunskap om skol- eller förskoleverksamhet."
 • "” Det är också viktigt att en ny ordförande är intresserad av och har sakkunskap i arbetsgivarfrågor, har kännedom om organisationen respektive betydelsen av samverkan mellan Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ”, skriver Gyll."
 • "En av nämndens uppgifter är att föra en dialog med riksdagen, och i synnerhet med utskotten, för att förankra beslut och hämta in sakkunskap och synpunkter."
 • "Och sen ska även bolaget ha två icke politiskt tillsatta styrelseledamöter som ska bistå med sakkunskap."

Vad betyder sakkunskap inom generell ?

(en persons omfattande) kunskap inom ett visst, specifikt, ämnesområde

Möjliga synonymer till sakkunskap

Diskussion om ordet sakkunskap