allsidighet

allsidigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet allsidighet

 • "Att vara lantbrukare kräver stor allsidighet, inte minst med allt pappersarbete."
 • "– Han hade en allsidighet."
 • "Samtigt specialiserar sig barnen tidigare idag och brist på allsidighet gör det svårare för kroppen att klara av beslastningarna som idrott innebär."
 • "Undervisningen lever därmed inte upp till kraven på saklighet och allsidighet, enligt inspektionen."
 • "Idrotternas variation, allsidighet och kulturella innehåll har intresserat flera andra verksamheter för samverkan."
 • "De är fortfarande inte nöjda med hur skolan uppfyller kraven på allsidighet och saklighet."
 • "Nu tycker Skolinspektionen att Laboraskolan i Hylte uppfyller skollagens krav på saklighet och allsidighet."
 • "När Skolinspektionen inspekterade Laboraskolan i höstas visade det sig att undervisningen inte levde upp till skollagens krav på allsidighet och saklighet."
 • "Skolan som ägs och drivs av det kristna samfundet Plymouthbröderna, har tidigare kritiserats för att undervisningen inte levde upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet."
 • "Laboraskolan lever inte upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet."
 • "Att vara lantbrukare kräver stor allsidighet, inte minst med allt pappersarbete."
 • "– Han hade en allsidighet."
 • "Samtigt specialiserar sig barnen tidigare idag och brist på allsidighet gör det svårare för kroppen att klara av beslastningarna som idrott innebär."
 • "Undervisningen lever därmed inte upp till kraven på saklighet och allsidighet, enligt inspektionen."
 • "Idrotternas variation, allsidighet och kulturella innehåll har intresserat flera andra verksamheter för samverkan."
 • "De är fortfarande inte nöjda med hur skolan uppfyller kraven på allsidighet och saklighet."
 • "Nu tycker Skolinspektionen att Laboraskolan i Hylte uppfyller skollagens krav på saklighet och allsidighet."
 • "När Skolinspektionen inspekterade Laboraskolan i höstas visade det sig att undervisningen inte levde upp till skollagens krav på allsidighet och saklighet."
 • "Skolan som ägs och drivs av det kristna samfundet Plymouthbröderna, har tidigare kritiserats för att undervisningen inte levde upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet."
 • "Laboraskolan lever inte upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet."

Diskussion om ordet allsidighet