habilitet

habiliteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till habilitet

Vad betyder habilitet inom kemi ?

Habilitering är ett begrepp som stammar ur samma latinska rot som habil; i denna mening betyder habilitera "att göra skicklig". https://sv.wikipedia.org/wiki/Habilitering

Möjliga synonymer till habilitet

Diskussion om ordet habilitet