heuristik

heuristiken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder heuristik inom generell ?

Heuristik används inom datavetenskap och matematik för att beteckna ett sätt att göra smarta gissningar.

eller

Heuristik används inom vetenskapsteorin. Termen användes av bland andra Imre Lakatos om dels metodologiska regler som anger hur ett forskningsprogram bör utvecklas, detta benämns positiv heuristik.

eller

läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

eller

inom datalogi och problemlösning ett sätt att lösa problem som är för svåra att lösas exakt. Heuristiker kan till exempel användas för att lösa NP-fullständiga problem, till exempel handelsresandeproblemet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Heuristik

Diskussion om ordet heuristik