läggning

läggningen
läggningar
läggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till läggning

Hur böjs ordet läggning på svenska?

Obestämd singular: läggning
Bestämd singular: läggningen
Obestämd plural: läggningar
Bestämd plural: läggningarna

Hur används ordet läggning

 • "Hon har en mycket nervös läggning"
 • "Regnbågsmässan är en del i ett helt program av aktiviteter för homo-, bi- och transpersoner under skärtorsdagen och Roland Johnsson hoppas att evenemangen ska göra det lättare att vara öppen med sin läggning."
 • "Eftersom Nord Stream fick nobben av Gotland, kommer Karlshamn att få mellanlagra desto fler rör i väntan på läggning, ungefär 40.000 stycken."
 • "Eftersom Nord Stream fick nobben av Gotland, kommer Karlshamn att få mellanlagra desto fler rör i väntan på läggning, ungefär 40.000 stycken."
 • "Målet är att de ska kunna bemöta alla blekingar, oavsett sexuell läggning, på ett bra sätt."
 • "Han menar att unga kan ha en oklar könsidentitet eller annan sexuell läggning och därför känner sig obekväma med att duscha kollektivt."
 • "Men i dag upplever han det betydligt lättare att leva öppet med sin läggning."
 • "Lika lite som det påverkar mig vilken läggning du har."
 • "Den som vill äta en mindre portion ska få betala mindre oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet, säger Ivan Todorov."
 • "– Vi ska få en större möjlighet att bemöta alla ungdomar i länet, oavsett vilken sexuell läggning eller vad de anser sig ha för kön, säger barnmorskan Åsa Lindgren."
 • "Man ska själv få sätta sin egen könsidentitet och sin egen sexuella läggning utan att någon annan påstår att det är rätt eller fel, säger Åsa Lindgren."

Rim på läggning

Ordet läggning har 4 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
biologi
bildligt
generell
vardagligt

Vad betyder läggning inom biologi ?

inneboende preferens

Översättningar (inom biologi)

Synonymer till läggning (inom biologi)

Möjliga synonymer till läggning (inom biologi)

Ordet läggning inom bildligt

Ordet läggning inom generell

av hår

Översättningar (inom generell)

Ordet läggning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • vein  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till läggning (inom vardagligt)

Diskussion om ordet läggning