temperament

temperamentet
temperament
temperamenten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till temperament

Hur böjs ordet temperament på svenska?

Obestämd singular: temperament
Bestämd singular: temperamentet
Obestämd plural: temperament
Bestämd plural: temperamenten

Hur används ordet temperament

 • "– Vi har ju våra hästar och de måste ha rätt humör, temperament och fysik för att klara av alla olika ryttare."
 • "– Hon var kärleksfull men hade ett hett temperament, kunde explodera på en sekund."
 • "Åklagaren frågar om sambon själv har hett temperament."
 • "Det är därför jag även tar hand om omplacerade råttor för att ge dem en chans för att de ska bli bättre i exempelvis deras temperament."
 • "Pappan försvarar sin äldsta son när försvaret frågar om sonens temperament."
 • "Trump : Jag har bättre temperament"
 • "Jämfört med Reinfeldt har vi inte sett något temperament hos Kinberg-Batra."
 • "På många sätt liknar hon Fredrik Reinfeldt men hon har det inte det temperament han släppte fram i vissa stunder."
 • "Och hon ger inte uttryck för samma vrede och temperament som Fredrik Reinfeldt utbrast i vid känsloladdade tillfällen."
 • "Hon sprang upp och ner i talarstolen och har det temperament som Anna Kinberg Batra saknar eller håller inne med."

Vad betyder temperament inom vardagligt ?

tendens till kraftiga humöryttringar, ofta av ilska

Möjliga synonymer till temperament

Relaterat till temperament

sinnesstämning

inre väsen

form

benägenhet

sammansättning

diktning

Diskussion om ordet temperament

temperament

temperaments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet temperament har 3 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom litteratur
 • Inom generell
botanik
litteratur
generell

Ordet temperament inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till temperament (inom botanik)

Ordet temperament inom litteratur

Synonymer till temperament (inom litteratur)

Ordet temperament inom generell

excessive emotionalism or irritability and excitability (especially when displayed openly)

Diskussion om ordet temperament