vein

vein
veined
veined
Verb

Översättningar

Vad betyder vein inom måttenhet ?

make a veinlike pattern

Möjliga synonymer till vein

Diskussion om ordet vein

vein

veins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet vein

 • "A darker vein of melancholy always lies underneath the surface..."
 • "he continued in this vein for several minutes"

Ordet vein har 7 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom litteratur
 • Inom anatomi
 • Inom botanik
 • Inom gruvdrift
 • Inom insekter
vardagligt
generell
litteratur
anatomi
botanik
gruvdrift
insekter

Vad betyder vein inom vardagligt ?

a distinctive style or manner

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till vein (inom vardagligt)

Ordet vein inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet vein inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska
 • ådra  [ litteratur ]

Ordet vein inom anatomi

a blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart; all veins except the pulmonary carry unaerated blood

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
 • ven  [ anatomi ]
 • åder  [ anatomi ]

Synonymer till vein (inom anatomi)

Möjliga synonymer till vein (inom anatomi)

Ordet vein inom botanik

one of the vascular bundles or ribs that form the branching framework of conducting and supporting tissues in a leaf or other plant organ

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till vein (inom botanik)

Möjliga synonymer till vein (inom botanik)

Ordet vein inom gruvdrift

a layer of ore between layers of rock

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till vein (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till vein (inom gruvdrift)

Ordet vein inom insekter

one of the horny ribs that stiffen and support the wing of an insect

Översättningar (inom insekter)

Svenska
 • ribba  [ arkitektur, sömnad ]

Synonymer till vein (inom insekter)

Möjliga synonymer till vein (inom insekter)

Diskussion om ordet vein