humor

humorn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet humor

 • "Gruppen som även är knutna till frikyrkan i Jämjö hoppas nu kunna sprida mycket glädje och humor till publiken."
 • "– När vi läser det i dag så kan det kännas som lite humor att man uttrycker sig på det sättet som man gör."
 • "Teaterpjäsen balanserar mellan humor och mörker, tårar och skratt."
 • "Kanalerna kan handla om alltifrån humor, tv-spelande och till kärlekstips."
 • "Och i motiveringen står det bland annat : ” Med en produktion som präglas av noggrant utformade karaktärer och drastiskt kärleksfulla klichéer, alla skildrade med lika stor mänsklighet, och en humor, som inte väjer för sanningens brutalitet och helt saknar behagsjuka blir Ulf Kvensler en pristagare som arbetar helt i Lars Molins anda! ”"
 • "Vi vill inte förlöjliga kulturen och det kan vara rätt allvarliga ämnen vi gör filmer om, men vi tror att vi kan få större spridning om vi använder humor."
 • "– Eva slår an en mörk grundton i många av sina dikter men det finns ofta ett stråk av humor i mörkheten, säger Ulf Redmo, jurymedlem och medlem i Harry Martinson-sällskapet, i pressmeddelandet."
 • "Vi gillar att driva med allvarliga saker men tycker att det är allra roligast när vi lyckas göra det med humor som får folk att skratta."
 • "Hennes torra humor och härliga skratt smittade av sig på hennes omgivning."
 • "” Berättelsen framställs med humor och värme, men har en seriös underton, då den bygger på verkliga händelser."

Vad betyder humor inom sociologi ?

Fotograf: Wikipedia
Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός (chymos), bokstavligt "saft") är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Humor

Översättningar

Synonymer till humor

Uttryck till humor

Möjliga synonymer till humor

Relaterat till humor

förlustelse

inre väsen

kvickhet

sinnesstämning

humor

humor
humored
humored
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder humor inom generell ?

put into a good mood

Översättningar

Svenska

Synonymer till humor

Möjliga synonymer till humor

humor

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet humor

 • "he was in a bad humor"
 • "she didn't appreciate my humor"
 • "I fail to see the humor in it"
 • "you can't survive in the army without a sense of humor"
 • "the humors are blood and phlegm and yellow and black bile"

Ordet humor har 3 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom medicin
lingvistik
generell
medicin

Ordet humor inom lingvistik

Översättningar

Svenska

Synonymer till humor

Möjliga synonymer till humor

Ordet humor inom generell

the trait of appreciating (and being able to express) the humorous; the quality of being funny

Översättningar

Svenska
 • humor  [ sociologi ]

Synonymer till humor

Möjliga synonymer till humor

Ordet humor inom medicin

one of the four fluids in the body whose balance was believed (in ancient and medieval physiology) to determine your emotional and physical state

Översättningar

Svenska

Synonymer till humor

Möjliga synonymer till humor