karaktärsdrag

karaktärsdraget
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till karaktärsdrag

Vad betyder karaktärsdrag inom allmänt ?

tydlig, kännetecknande egenskap hos person

Möjliga synonymer till karaktärsdrag

Relaterat till karaktärsdrag

inre väsen

sinnesstämning

särskildhet

Diskussion om ordet karaktärsdrag