karakteristik

karakteristiken

karakteristiker

karakteristikerna

Substantiv
matematik
I ringteori är karakteristiken för en kropp det minsta positiva antal ettor man behöver addera för att summan skall bli noll, om det finns ett sådant antal. I annat fall är kroppens karakteristik noll. Om till exempel
(ringteori)