egenart

egenarten
egenarter
egenarterna
Substantiv [n]

Synonymer till egenart

Hur böjs ordet egenart på svenska?

Obestämd singular: egenart
Bestämd singular: egenarten
Obestämd plural: egenarter
Bestämd plural: egenarterna

Hur används ordet egenart

  • "Länsstyrelsen hade synpunkter på att byggnaden med det islamiska centret skulle hamna för nära stadshuset och Hagakyrkan, vilket enligt Länsstyrelsen skulle kunna leda till att alla byggnadernas egenart skulle vara svår att uppfatta från vissa platser."
  • "Han förklarar även hur viktigt han tycker det är att alla länders historiska drycker ska tillåtas få behålla sin egenart, och anklagar EU för att vara okunniga om glöggens sanna innehåll och historia."
  • "Vänsterpartiets egenart ligger i, enligt Sjöstedt, att den ekonomiska politiken och klimatpolitiken kopplas ihop."
  • "- Hon hade en absolut egenart, hon var inte lik någon annan, säger akademikollegan Per Wästberg."
  • "Av- brotten i filmerna står därför i strid med upphovsrättslagen, där upp- hovsmännens egenart ska skyddas."
  • "I och med att Alicia inte hade tillgång till någon form av elektronisk utrustning och inte heller till internet så “ begränsas hon i relation till andra familjemedlemmar och kamrater samt till omvärlden i övrigt. ” Även om Alicia vårdades med stöd av LVU, Lagen om vård av unga är det socialtjänstlagens regler som gäller och att “ barn ska behandlas med aktning om sin person och egenart. ”"
  • "En röd stjärna med svans hotar allt liv och alla hanterar sin rädsla efter sin egenart."
  • "- Hon hade en absolut egenart, hon var inte lik någon annan, säger författaren och akademiledamoten Per Wästberg."
  • "Författaren Gunilla Bergström hade krävt Sveriges Radio ( SR ) på 100.000 kronor i skadestånd dels för kränkning av hennes litterära anseende och egenart, dels för intrång i hennes ideella rätt."
  • "I juryns motivering heter det att Thessman har ” visat den speciella lyhördhet för operans egenart som han under ett par decennier förfinat ”."

Diskussion om ordet egenart