själsadel

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till själsadel

osjälviskhet

sinnesstämning

inre väsen

dygd