altruism

altruismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till altruism

Hur används ordet altruism

  • "Det kallas altruism och innebär att man hjälper andra utan att önska något i motprestation."
  • "Det skulle lika gärna kunna vara så att de väljer bort sin belöning för att de helt enkelt vill slippa lyssna till lätet från grannråttan som utsätts för smärta, vilket vore motsatsen till altruism."
  • "Det kan också förklara sann altruism, kärlek, varför vänner inte håller reda på tjänster och gentjänster och varför vi känner moralisk avsmak för dem som utnyttjar eller manipulerar andra, skriver forskarna."
  • "Stefan Einhorn är professor på Karolinska institutet och har författat ett antal böcker om altruism och snällhet."
  • "Så fungerar akut altruism"
  • "Honungsbin är eusociala varelser, vilket betyder att de lever i hierarkiska samhällen där altruism är livsviktigt för överlevnad."
  • "Filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö sitter i socialstyrelsens etiska råd och tycker att frågan om altruism, det vill säga osjälviskt beteende, vid hälsokriser som den pågående ebolaepedemin borde tas upp vid nästa möte :"

Diskussion om ordet altruism

altruism

Substantiv

Översättningar

Vad betyder altruism inom generell ?

the quality of unselfish concern for the welfare of others

Diskussion om ordet altruism