ridderlighet

ridderligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ridderlighet

  • "Forskningen handlar dock bara inte om att testa tesen om gångna tiders ridderlighet till sjöss."

Översättningar

Relaterat till ridderlighet

förnämhet

osjälviskhet

kärlek

hövlighet

mod