världsdam

världsdamen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar