antropolog

antropologen
antropologer
antropologerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet antropolog på svenska?

Obestämd singular: antropolog
Bestämd singular: antropologen
Obestämd plural: antropologer
Bestämd plural: antropologerna

Hur används ordet antropolog

  • "– Lagen stiftades en gång för att skydda invandrarkvinnor och den är självklart till för att skydda kvinnor och barn som riskerar att utsättas för könsstympningar, men jag tror att man lugnt skulle kunna skriva in en åldersbestämmelse i den i dag, säger Sara Johnsdotter, medicinsk antropolog som forskar om genitala ingrepp vid Malmö högskola."
  • "Hör Katarina Graffman, antropolog, berätta varför."
  • "Den analoga kalenderns återkomst kan vara en reaktion de senaste tio årens ” digitala hysteri ”, säger Katarina Graffman som är antropolog och har studerat bland annat mediebeteenden och konsumtion."
  • "Landets mest berömda antropolog, Josh Trindade, menar att myten skapar samhörighet och slår man sönder den för fort riskerar man att samhället spricker sönder, kanske i våld mellan grupper som varit i konflikt tidigare."
  • "Genom att markera Oks bortgång hoppas vi skapa uppmärksamhet kring vad som går förlorat när jordens glaciärer försvinner ”, säger Cymene Howe, antropolog vid amerikanska Rice University, till universitetets hemsida."
  • "Om mindre än en vecka ska det ungerska stängslet längs gränsen till Serbien stå klart, men stängsel vid landsgränserna leder inte till att människor slutar försöka ta sig in till landet, utan till mer risktagandet och dramatik, säger Ruben Andersson, forskare och antropolog vid London School of Economics och Stockholms universitet."
  • "Bodde med antropolog"
  • "Men eftersom han var ute där i minste en vecka, kanske två, tre, så fick också insekterna – flugorna och skalbaggarna lång tid att äta, säger Bruce Anderson, rättsmedicinsk antropolog, samtidigt som han pekar på gnagmärken längst ut på revbenen."
  • "En av dem – 65-årige Ashraf Ghani som tillskrivs bäst chanser att bli landets nye president – är en USA-utbildad antropolog som bland annat varit finansminister, FN-funktionär och arbetat för Världsbanken."
  • "Även Katarina Graffman, antropolog som forskat på ungdomskultur, pekar på att åsikter på nätet snabbt kan växa sig oproportionerligt stora."

Diskussion om ordet antropolog