humanitet

humaniteten
humaniteter
humaniteterna
Substantiv [n]

Synonymer till humanitet

Hur böjs ordet humanitet på svenska?

Obestämd singular: humanitet
Bestämd singular: humaniteten
Obestämd plural: humaniteter
Bestämd plural: humaniteterna

Hur används ordet humanitet

  • "- Man får ju tro på att det finns rättvisa och humanitet i vårt samhälle och att rättvisan segrar till slut."
  • "Vi ska hjälpa till, vi har humanitet och det är väldigt viktiga frågor för de flesta tror jag."
  • "I grunden handlar det om att leva upp till sina värderingar om humanitet och solidaritet."
  • "– Jag är djupt berörd av skiftet i den allmänna opinionen där likgiltighet och främlingsfientlighet tycks ha tryckts tillbaka och vi ser en folklig resning för flyktingar och humanitet."
  • "Ministern har tidigare sagt att hon ska följa upp det här men hon har inte visat empati och humanitet."
  • "Det IS står för är emot all humanitet och mot det civila samhället, sa försvarsminister Peter Hultqvist ( S ) på presskonferensen."
  • "Finns det ingen humanitet?, undrar Sarah."
  • "Han säger sig förstå att det kan vara emot diplomatisk etikett att utesluta någon om man bjuder in hela diplomatkåren, men att ” sunt förnuft och humanitet ” borde gå före."
  • "TT : Tv-journalisten Lars Adaktusson, som engagerad sig för Dawit Isaak, tycker att det här är typiskt för diplomati, att man bryr sig mer om ” kutym och etikett än sunt förnuft och humanitet ”."
  • "Att som Sverige gjort gå från stor generositet i flyktingpolitiken till miniminivå i humanitet är en olycklig utveckling, skriver 15 företrädare för Sveriges kristna råd på Dagens Nyheters debattsida."

Vad betyder humanitet inom bildligt ?

mänsklighet, människovänlighet; mildhet

Möjliga synonymer till humanitet

Relaterat till humanitet

kärlek

hövlighet

välvilja

filantropi

ödmjukhet

människa

Diskussion om ordet humanitet