återhållsamhet

återhållsamheten
återhållsamheter
återhållsamheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet återhållsamhet på svenska?

Obestämd singular: återhållsamhet
Bestämd singular: återhållsamheten
Obestämd plural: återhållsamheter
Bestämd plural: återhållsamheterna

Hur används ordet återhållsamhet

 • "Förslagsställaren har omformulerat torget och genom ny disponering aktiverat och presenterat ett helt nytt sammanhang med en tilltalande återhållsamhet."
 • "Jägarna i området blev i samband med ett informationsmöte uppmanade till återhållsamhet – just i syfte att låta stammen växa ifred."
 • "Jägarna i området blev i samband med ett informationsmöte uppmanade till återhållsamhet – just i syfte att låta stammen växa ifred."
 • "När det gäller inköp av alkohol är det allmän återhållsamhet som gäller, men det är inte ett totalt förbud."
 • "Nu uppmanar ledningen till återhållsamhet inom verksamheten."
 • "– Vi sitter i budgetberedning nu och det är allmän återhållsamhet som gäller."
 • "Flera röster har höjts med krav på reglering och återhållsamhet."
 • "Då var det återhållsamhet och försiktighet som stod i främsta rummet, nu är huvudargumenten att Sverige måste investera för framtiden."
 • "– Jag skulle inte vilja använda ordet stålbad men däremot en återhållsamhet, säger han."
 • "Under fredagsmorgonen meddelar Vivab att invånarna inte längre behöver använda vattnet med återhållsamhet efter den läcka som uppstod i Rolfstorp på nyårsnatten."

Ordet återhållsamhet har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ålderdomlig
ekonomi
ålderdomlig

Vad betyder återhållsamhet inom ekonomi ?

det att vara återhållsam

Översättningar

Synonymer till återhållsamhet

Möjliga synonymer till återhållsamhet

Relaterat till återhållsamhet

hinder

måttlighet

måttfullhet

hushållning

belåtenhet

anspråkslöshet

osjälviskhet

ödmjukhet

nedgång

omsorg

försiktighet

kallblodighet