återhållsamhet

återhållsamheten
återhållsamheter
återhållsamheterna
Substantiv [n]

Synonymer till återhållsamhet

Hur böjs ordet återhållsamhet på svenska?

Obestämd singular: återhållsamhet
Bestämd singular: återhållsamheten
Obestämd plural: återhållsamheter
Bestämd plural: återhållsamheterna

Hur används ordet återhållsamhet

 • "Förslagsställaren har omformulerat torget och genom ny disponering aktiverat och presenterat ett helt nytt sammanhang med en tilltalande återhållsamhet."
 • "Jägarna i området blev i samband med ett informationsmöte uppmanade till återhållsamhet – just i syfte att låta stammen växa ifred."
 • "Jägarna i området blev i samband med ett informationsmöte uppmanade till återhållsamhet – just i syfte att låta stammen växa ifred."
 • "När det gäller inköp av alkohol är det allmän återhållsamhet som gäller, men det är inte ett totalt förbud."
 • "Nu uppmanar ledningen till återhållsamhet inom verksamheten."
 • "– Vi sitter i budgetberedning nu och det är allmän återhållsamhet som gäller."
 • "Flera röster har höjts med krav på reglering och återhållsamhet."
 • "Då var det återhållsamhet och försiktighet som stod i främsta rummet, nu är huvudargumenten att Sverige måste investera för framtiden."
 • "– Jag skulle inte vilja använda ordet stålbad men däremot en återhållsamhet, säger han."
 • "Under fredagsmorgonen meddelar Vivab att invånarna inte längre behöver använda vattnet med återhållsamhet efter den läcka som uppstod i Rolfstorp på nyårsnatten."

Ordet återhållsamhet har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom ålderdomlig
ekonomi
ålderdomlig

Vad betyder återhållsamhet inom ekonomi ?

det att vara återhållsam

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till återhållsamhet (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till återhållsamhet (inom ekonomi)

Relaterat till återhållsamhet (inom ekonomi)

hinder

måttlighet

måttfullhet

hushållning

osjälviskhet

belåtenhet

anspråkslöshet

ödmjukhet

nedgång

omsorg

försiktighet

kallblodighet

Diskussion om ordet återhållsamhet