hovsam

[o-ljud]
Adjektiv

Översättningar

Övrig relation till hovsam

Hur uttalas ordet hovsam?

[o-ljud]

Hur används ordet hovsam

  • "Han anser att mediegranskningen av kungen hittills har varit för hovsam – men hoppas att detta kommer att förändras efter publiceringen av boken."
  • "Förutom vissa känslostyrda inlägg, som lätt blir osakliga, har samtalstonen varit hovsam. ”"
  • "Prinsen mötte hovsam robot på ABB i Västerås"

Vad betyder hovsam inom måttenhet ?

som visar måttfullhet eller hänsyn

Relaterat till hovsam

ödmjukhet

anspråkslöshet

måttlighet

belåtenhet

kyskhet

vett

måttfullhet

mildhet

försiktighet

Diskussion om ordet hovsam