tolerant

tolerantare
tolerantast
Adjektiv

Synonymer till tolerant

Hur böjs ordet tolerant på svenska?

Komparativ: tolerantare
Superlativ: tolerantast

Hur används ordet tolerant

 • "I ett uttalande säger artisten att citat : ” Det är viktigt att stå upp för ett jämlikt, tolerant och humant samhälle, varje dag ”."
 • "Att vi tar debatten om den dyker upp och att vi står för våra öppna värderingar och tror på ett tolerant och öppet samhälle säger Jan Bohman ( S ) kommunstyrelsens ordförande i Borlänge."
 • "– Vi vill ha ett Orsa som är öppet och tolerant, vi tror det gynnar Orsas utveckling."
 • "RFSL : ” Det handlar om mer än att vara snäll och tolerant ”"
 • "RFSL : ” Det handlar om mer än att vara snäll och tolerant ”"
 • "Regeringen säger också att jakten gjort att färre tamdjur och hundar rivits av varg, samt att befolkningen blivit mer tolerant inställd till rovdjuren."
 • "Det har lärt henne att vara tolerant, envis men också vad som krävs för att lyckas i hård internationell konkurrens och efter tre år tillsammans med Crimson är de nu redo för de stora arenorna."
 • "– För oss är det viktigt att aktivt visa att vi är en accepterande och tolerant kommun, säger Karolina Peterson, konstchef på kulturförvaltningen som är initiativtagare till installationen."
 • "– För oss är det viktigt att aktivt visa att vi är en accepterande och tolerant kommun, säger Karolina Peterson, konstchef på kulturförvaltningen som är initiativtagare till installationen."
 • "” Migrationsminister Billström ger en syn på ett framtida stängt Sverige som inte stämmer överens med varken de direktiv som arbetsgruppen har fått från partistyrelsen eller den syn vi har på ett framtida öppet och tolerant Sverige ”, skriver han i ett pressmeddelande."

Ordet tolerant har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom religion
bildligt
religion

Vad betyder tolerant inom bildligt ?

som visar tolerans för något

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till tolerant (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tolerant (inom bildligt)

Relaterat till tolerant (inom bildligt)

osjälviskhet

måttlighet

känsla

belåtenhet

medkänsla

tillåtelse

kallblodighet

mildhet

välvilja

Ordet tolerant inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet tolerant

tolerant

Adverb

Översättningar (inom religion)

Synonymer till tolerant (inom religion)

Hur används ordet tolerant

 • "I ett uttalande säger artisten att citat : ” Det är viktigt att stå upp för ett jämlikt, tolerant och humant samhälle, varje dag ”."
 • "Att vi tar debatten om den dyker upp och att vi står för våra öppna värderingar och tror på ett tolerant och öppet samhälle säger Jan Bohman ( S ) kommunstyrelsens ordförande i Borlänge."
 • "– Vi vill ha ett Orsa som är öppet och tolerant, vi tror det gynnar Orsas utveckling."
 • "RFSL : ” Det handlar om mer än att vara snäll och tolerant ”"
 • "RFSL : ” Det handlar om mer än att vara snäll och tolerant ”"
 • "Regeringen säger också att jakten gjort att färre tamdjur och hundar rivits av varg, samt att befolkningen blivit mer tolerant inställd till rovdjuren."
 • "Det har lärt henne att vara tolerant, envis men också vad som krävs för att lyckas i hård internationell konkurrens och efter tre år tillsammans med Crimson är de nu redo för de stora arenorna."
 • "– För oss är det viktigt att aktivt visa att vi är en accepterande och tolerant kommun, säger Karolina Peterson, konstchef på kulturförvaltningen som är initiativtagare till installationen."
 • "– För oss är det viktigt att aktivt visa att vi är en accepterande och tolerant kommun, säger Karolina Peterson, konstchef på kulturförvaltningen som är initiativtagare till installationen."
 • "” Migrationsminister Billström ger en syn på ett framtida stängt Sverige som inte stämmer överens med varken de direktiv som arbetsgruppen har fått från partistyrelsen eller den syn vi har på ett framtida öppet och tolerant Sverige ”, skriver han i ett pressmeddelande."

Vad betyder tolerant inom generell ?

som visar tolerans för något

Möjliga synonymer till tolerant

Diskussion om ordet tolerant

tolerant

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet tolerant

 • "tolerant of his opponent's opinions"
 • "injustice can make us tolerant and forgiving"

Ordet tolerant har 3 betydelser

 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom slang
politik
generell
slang

Ordet tolerant inom politik

Översättningar (inom politik)

Ordet tolerant inom generell

showing respect for the rights or opinions or practices of others

showing the capacity for endurance

(inom generell)

Synonymer till tolerant (inom generell)

Ordet tolerant inom slang

Synonymer till tolerant (inom slang)

Diskussion om ordet tolerant