uppmärksam

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet uppmärksam

 • "– Det viktiga här är ju att veta vilka symptom och tecken en person ska vara uppmärksam på och hur vi skickar remisser."
 • "Kommunen har även bett personalen som rör sig ute i samhället att vara extra uppmärksam."
 • "Karlskronabon menar också att han lämnade området omedelbart efter att en passagerare gjort honom uppmärksam på gällande regelverk."
 • "– Det är oerhört torrt i marken och fram mot helgen kommer det vara ännu torrare, det gäller att vara uppmärksam."
 • "Var uppmärksam på rodnad"
 • "Blir du biten gäller det att ta bort fästingen och vara uppmärksam på om huden på platsen för fästingbetten rodnar."
 • "För att Blekinge inte ska toppa statistiken över flest olyckor vid årets slut rekommenderar Niclas Dahl att man ska vara uppmärksam när man är ute och kör."
 • "Men tack vare en uppmärksam person i biljettförsäljningen kunde han stoppas."
 • "– Var extra uppmärksam på vad som händer vid sidan av vägen och att du anpassar din hastighet i områden där vilt kan passera, säger Niclas Dahl."
 • "Var extra uppmärksam"
 • "– Det viktiga här är ju att veta vilka symptom och tecken en person ska vara uppmärksam på och hur vi skickar remisser."
 • "Kommunen har även bett personalen som rör sig ute i samhället att vara extra uppmärksam."
 • "Karlskronabon menar också att han lämnade området omedelbart efter att en passagerare gjort honom uppmärksam på gällande regelverk."
 • "– Det är oerhört torrt i marken och fram mot helgen kommer det vara ännu torrare, det gäller att vara uppmärksam."
 • "Var uppmärksam på rodnad"
 • "Blir du biten gäller det att ta bort fästingen och vara uppmärksam på om huden på platsen för fästingbetten rodnar."
 • "För att Blekinge inte ska toppa statistiken över flest olyckor vid årets slut rekommenderar Niclas Dahl att man ska vara uppmärksam när man är ute och kör."
 • "Men tack vare en uppmärksam person i biljettförsäljningen kunde han stoppas."
 • "– Var extra uppmärksam på vad som händer vid sidan av vägen och att du anpassar din hastighet i områden där vilt kan passera, säger Niclas Dahl."
 • "Var extra uppmärksam"

Rim på uppmärksam

Vad betyder uppmärksam inom generell ?

som tämligen omedelbart upptäcker och reagerar på förändringar i omgivningen

Översättningar

Synonymer till uppmärksam

Möjliga synonymer till uppmärksam

uppmärksam

uppmärksammare
uppmärksammast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet uppmärksam på svenska?

Komparativ: uppmärksammare
Superlativ: uppmärksammast

Hur används ordet uppmärksam

 • "– Det viktiga här är ju att veta vilka symptom och tecken en person ska vara uppmärksam på och hur vi skickar remisser."
 • "Kommunen har även bett personalen som rör sig ute i samhället att vara extra uppmärksam."
 • "Karlskronabon menar också att han lämnade området omedelbart efter att en passagerare gjort honom uppmärksam på gällande regelverk."
 • "– Det är oerhört torrt i marken och fram mot helgen kommer det vara ännu torrare, det gäller att vara uppmärksam."
 • "Var uppmärksam på rodnad"
 • "Blir du biten gäller det att ta bort fästingen och vara uppmärksam på om huden på platsen för fästingbetten rodnar."
 • "För att Blekinge inte ska toppa statistiken över flest olyckor vid årets slut rekommenderar Niclas Dahl att man ska vara uppmärksam när man är ute och kör."
 • "Men tack vare en uppmärksam person i biljettförsäljningen kunde han stoppas."
 • "– Var extra uppmärksam på vad som händer vid sidan av vägen och att du anpassar din hastighet i områden där vilt kan passera, säger Niclas Dahl."
 • "Var extra uppmärksam"

Rim på uppmärksam

Vad betyder uppmärksam inom teknik ?

som tämligen omedelbart upptäcker och reagerar på förändringar i omgivningen

Översättningar

Synonymer till uppmärksam

Möjliga synonymer till uppmärksam

Relaterat till uppmärksam

elev

lydnad

aktning

försiktighet

eftertanke

uppmärksamhet

hövlighet

villighet

välvilja