skyndsam

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till skyndsam

Hur används ordet skyndsam

  • "För stora utsläpp ska ha skett under flera månader i år, men länsstyrelsen anser inte att ärendet är i behov av skyndsam handläggning."
  • "Mannen var sedan tidigare allvarligt hjärtsjuk och det var under en pågående skyndsam färd mot akuten då mannen fått bröstsmärtor som han gavs en injektion med adrenalin, i tron om att det var morfin."
  • "Åtgärder måste omedelbart vidtagas för att få ett slut på rättsprocessen så att Fikru Marus kan få en skyndsam ambulanstransport hem till Sverige!"
  • "– Vi har tidigare framhållit att det är viktigt att Fikru Maru ska få en rättssäker och skyndsam rättsprocess och kan konstatera att den åter igen har skjutits upp."
  • "Enligt FN-konventionen som också Etiopien antagit har alla medborgare rätt till en rättvis och skyndsam rättsprocess."
  • "– Det allra bästa hade varit om Migrationsverket haft en skyndsam hantering och gjort avgörande om vem som får permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, säger Micael Åkesson ( M ) ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Varberg."
  • "Ska ge skyndsam hjälp"
  • "Det krävs en skyndsam övergång till en ny ledning, sade hon."
  • "- Merparten av den tiden låg begäran hos Regeringskansliets förvaltnings- avdelning, skriver JO som konstaterar att den långa handläggningstiden strider mot grundlagens krav på skyndsam hantering av sådan begäran."
  • "Det som Wallström bör göra nu är att bekräfta det djupa allvaret, bekräfta behovet av en skyndsam utredning, samt bekräfta att man har för avsikt att, när man har fakta, offentligt presentera dessa, säger han till SVT Nyheter."

Diskussion om ordet skyndsam