opåkallad

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet opåkallad

  • "- Det var opåkallad eldgivning."

Vad betyder opåkallad inom generell ?

oombedd, obehövlig

Diskussion om ordet opåkallad