beaktansvärd

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till beaktansvärd

Hur används ordet beaktansvärd

  • "Han menar att det inte funnits en ” beaktansvärd risk ” för pojkarnas tillstånd och menar inte att det varit hänsynslösa övningar med risk för någons liv."
  • "” Vid en samlad bedömning av vad sålunda och i övrigt förevarit finner tingsrätten att det alltjämt finns en konkret och beaktansvärd risk för att X återfaller i relationsvåld, som är brott av allvarligt slag."
  • "Örebro tingsrätt anser att det finns en ” konkret och beaktansvärd ” risk för att han ska återfalla i brott igen."
  • "Tingsrätten skriver i dagens beslut att Eklund visserligen medverkat till att främja sin återanpassning i samhället och att han skött sig under tiden på anstalt, men att det ändå föreligger en ” konkret och beaktansvärd ” risk för att han återfaller i allvarlig brottslighet."
  • "I sin utlåtande säger räddningstjänsten att det förelåg en beaktansvärd risk för att branden skulle sprida sig till de byggnader som låg på grannfastigheten och att det inte gick att utesluta ytterligare spridning till andra fastigheter om husen fattat eld."
  • "” Då fann tingsrätten och hovrätten att det fanns flera tungt vägande riskfaktorer och att risken för att han skulle återfalla i brottslighet av allvarligt slag var såväl konkret som beaktansvärd."
  • "Gävle tingsrätt anser att bomberna har haft en beaktansvärd sprängkraft."
  • "Skador som enligt journaler och rättsintyg var livshotande och medförde en beaktansvärd risk att mannen skulle dö om han inte kommit under behandling i tid."
  • "Åklagaren menar att de båda insett eller borde ha insett att det fanns en beaktansvärd risk att någon skulle ha dödas eller skadas av kniven."
  • "Han menar inte heller att övningarna varit ” hänsynslösa ” eller inneburit en ” beaktansvärd risk ” för pojkarnas tillstånd."

Vad betyder beaktansvärd inom vardagligt ?

värd att beaktas

Diskussion om ordet beaktansvärd