huvudsaklig

huvudsakligare
huvudsakligast
Adjektiv

Synonymer till huvudsaklig

Hur böjs ordet huvudsaklig på svenska?

Komparativ: huvudsakligare
Superlativ: huvudsakligast

Hur används ordet huvudsaklig

  • "– Många vägar i de tätbebyggda områdena kommer att få 30 eller 40 kilometer i timmen som huvudsaklig hastighetsbegränsning, säger trafikingenjör Susanne Bodén."
  • "- Det är inget absolut krav och formuleringen skulle ha varit att man har en huvudsaklig annan sysselsättning, säger Tommy Elofsson, Manpower Gävleborg och Dalarna."
  • "Detta eftersom många av utboskogsägarna inte har skogsbruket som en huvudsaklig inkomstkälla och därmed kanske inte intresserar sig för skogsbruket i någon större utsträckning."
  • "Som reservofficer har man en tillsvidareanställning inom Försvarsmakten samtidigt som man har en huvudsaklig sysselsättning någon annanstans."
  • "Mer än hälften av de personer som vid årsskiftet blev utförsäkrade från sjukförsäkringen och inte dök upp på arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen har sedan dess haft anställning eller inkomst från eget företag som huvudsaklig försörjning."
  • "Tanken är inte att det ska fungera som en huvudsaklig inkomstkälla."
  • "Dessutom saknar en tredjedel av eleverna på yrkesförberedande program arbete som huvudsaklig sysselsättning nära tre år efter sin utbildning."
  • "Hälften av de med asylskäl hade arbete som huvudsaklig sysselsättning medan nio av tio av dem med arbetsskäl hade det."
  • "Sex av tio utrikesfödda hade arbete som huvudsaklig sysselsättning när undersökningen gjordes i september förra året."
  • "Bland dem som invandrade mellan 2003 och 2006 hade nästan åtta av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan drygt hälften av dem som invandrat till Sverige senare, mellan 2011 och 2014, hade det."

Vad betyder huvudsaklig inom kläder ?

som betyder mycket|mest eller är mest väsentlig; som utgör huvudsaken

Diskussion om ordet huvudsaklig