högre

Adverb

Översättningar

Hur används ordet högre

 • "Siffran är klart högre än när situationen var som värst under finanskrisen."
 • "I statistiken för allvarliga olyckor räknas mötesolyckor med omkomna eller svårt skadade på statliga vägar med hastighetsbegränsning på 80 km / h eller högre."
 • "– Vissa högre tjänster är lite svårt att hitta i Karlskrona med omnejd, säger han."
 • "Ett annat personalbekymmer är att hälften av alla läkare som jobbar inom psykiatrin är hyrläkare och kostnaderna för det blev högre än väntat förra året."
 • "1,94 stod sig i hela 17 år, tills Kajsa Bergkvist slutligen hoppade högre."
 • "Trots det uppger nu Fastighetsägarna Syd att de nu kommer att skicka ut avier med den nya högre hyran."
 • "– Just nu befinner sig Johan i ett högre vakenläge, vilket gör rehabilitering möjlig, men specialistkompetens saknas lokalt."
 • "Siffran över män som alkoholrelaterade diagnoser i slutenvården är betydligt högre i Blekinge jämfört med genomsnittet i landet."
 • "– Vi har gjort studier på mer än tusen barn och resultaten visar att ju högre PFAS-exponering barnen utsätts för, desto sämre svarar de på vaccinationer."
 • "Det leder till högre risk att barnen drabbas av infektionssjukdomar, säger Philippe Granjean till tidningen."

Möjliga synonymer till högre

Diskussion om ordet högre

hög

högre
högst
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet hög på svenska?

Komparativ: högre
Superlativ: högst

Hur används ordet hög

 • "En hög byggnad"
 • "En spänning som manifesteras i hög beredskap"
 • "..den ökande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet, som producerats med hänsyn till djurskydd eur-lex.europa.euÅ"
 • "Dessutom hade mannen så pass hög alkoholkoncentration i blodet att han också misstänks för grovt rattfylleri."
 • "Hur kan arbetslösheten vara hög om det finns lediga jobb?"
 • "Det är många när det är alla där och det är hög ljudvolym."
 • "Detta har gjort att eleven ofta stannat hemma från skolan och har fått hög frånvaro, menar anmälaren."
 • "Allt ifrån vårt första gig på Porslinan, till båda våra skivor och en hög andra saker."
 • "Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande hög i Blekinge i jämförelse med resten av landet, men den senaste tiden har den minskat och tycks även fortsätta nedåt."
 • "Bland annat kom det fram att patienter ligger bakom stängda dörrar i undersökningsrum och att det vid hög arbetsbelastning inte alltid sker kontroller inne hos patienten utan det läses av från övervakningsskärmen på expeditionen."
 • "– Jag har haft Alexander i Karlskoga under ett par år och han är en spelare med hög fart och frenesi, en spelare man älskar att ha på sitt lag men hatar att möta."
 • "Nyckelfaktorer till nämndsbeslutet är bland annat att tacklingen skedde i hög fart från sidan och riktades mot huvudet."
 • "I revyn bjuds också på sketcher i ämnen som varit aktuella under året i Karlskrona och skådespelarna hoppas på en hög igenkänningsfaktor hos publiken."
 • "Dessutom hade mannen så pass hög alkoholkoncentration i blodet att han också misstänks för grovt rattfylleri."
 • "Hur kan arbetslösheten vara hög om det finns lediga jobb?"
 • "Det är många när det är alla där och det är hög ljudvolym."
 • "Detta har gjort att eleven ofta stannat hemma från skolan och har fått hög frånvaro, menar anmälaren."
 • "Allt ifrån vårt första gig på Porslinan, till båda våra skivor och en hög andra saker."
 • "Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande hög i Blekinge i jämförelse med resten av landet, men den senaste tiden har den minskat och tycks även fortsätta nedåt."
 • "Bland annat kom det fram att patienter ligger bakom stängda dörrar i undersökningsrum och att det vid hög arbetsbelastning inte alltid sker kontroller inne hos patienten utan det läses av från övervakningsskärmen på expeditionen."
 • "– Jag har haft Alexander i Karlskoga under ett par år och han är en spelare med hög fart och frenesi, en spelare man älskar att ha på sitt lag men hatar att möta."
 • "Nyckelfaktorer till nämndsbeslutet är bland annat att tacklingen skedde i hög fart från sidan och riktades mot huvudet."
 • "I revyn bjuds också på sketcher i ämnen som varit aktuella under året i Karlskrona och skådespelarna hoppas på en hög igenkänningsfaktor hos publiken."
 • "Ett högt ljud"
 • "Jag stötte på Eric igår, han var absolut hög och kunde knappt prata"

Ordet hög har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom meteorologi
 • Inom botanik
kläder
meteorologi
botanik

Ordet hög inom meteorologi

Hög ljudvolym

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till hög (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till hög (inom meteorologi)

Ordet hög inom botanik

Påverkad av narkotika

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till hög (inom botanik)

Möjliga synonymer till hög (inom botanik)

Diskussion om ordet hög

högre

Adjektiv

Översättningar (inom botanik)

Hur används ordet högre

 • "Siffran är klart högre än när situationen var som värst under finanskrisen."
 • "I statistiken för allvarliga olyckor räknas mötesolyckor med omkomna eller svårt skadade på statliga vägar med hastighetsbegränsning på 80 km / h eller högre."
 • "– Vissa högre tjänster är lite svårt att hitta i Karlskrona med omnejd, säger han."
 • "Ett annat personalbekymmer är att hälften av alla läkare som jobbar inom psykiatrin är hyrläkare och kostnaderna för det blev högre än väntat förra året."
 • "1,94 stod sig i hela 17 år, tills Kajsa Bergkvist slutligen hoppade högre."
 • "Trots det uppger nu Fastighetsägarna Syd att de nu kommer att skicka ut avier med den nya högre hyran."
 • "– Just nu befinner sig Johan i ett högre vakenläge, vilket gör rehabilitering möjlig, men specialistkompetens saknas lokalt."
 • "Siffran över män som alkoholrelaterade diagnoser i slutenvården är betydligt högre i Blekinge jämfört med genomsnittet i landet."
 • "– Vi har gjort studier på mer än tusen barn och resultaten visar att ju högre PFAS-exponering barnen utsätts för, desto sämre svarar de på vaccinationer."
 • "Det leder till högre risk att barnen drabbas av infektionssjukdomar, säger Philippe Granjean till tidningen."

Diskussion om ordet högre