vittgående

Adjektiv

Hur används ordet vittgående

  • "Och när staten får så vittgående befogenheter måste det finnas tydliga ramar för det."
  • "– Går det att på ett tydligt sätt avgränsa det till slöjan eller får det vittgående konsekvenser och är vi i så fall beredda att ta de stegen?"
  • "Sverige har också ett av världens mest vittgående yttrandefrihetslagar, vilket PRQ utnyttjar till fullo."
  • "- Det är min förhoppning att vi i samtal med framförallt Socialdemokraterna eller Miljöpartiet kan nå varandra i en överenskommelse där vi kan undanröja detta, därför att jag tror att det får mer vittgående konsekvenser än vad man kanske haft klart för sig, säger Reinfeldt."
  • "- Man ska inte dra alltför vittgående slutsatser av detta."
  • "Han talade bland annat om ” vittgående konsekvenser om vi ska förbjuda människor som är fattiga att be om hjälp ”."
  • "Den principen bör däremot, enligt Billström, inte gälla för talmansposten, eftersom den posten ger ” konstitutionella befogenheter som är vittgående. ”"
  • "Liberalernas och Centerpartiets beslut i helgen kommer att få vittgående konsekvenser för svensk politik, men även för Liberalerna och Centerpartiet som enskilda partier."
  • "– Det är fortfarande ett alldeles för vittgående förslag, även om man har avgränsat det till att gälla hemmet och så."
  • "” Ett alldeles för vittgående förslag ”"

Diskussion om ordet vittgående