vidsträckt

Adverb

Översättningar

Synonymer till vidsträckt

Hur används ordet vidsträckt

 • "– Då seglar man på en kortare bana medan Godnattvalsen är mer vidsträckt, säger Håkan Magnusson."
 • "I sin skrivelse ställer Länsstyrelsen frågan om begreppet egenvård verkligen kan ha en sådan vidsträckt betydelse att det även innefattar injektioner som utförs av outbildad personal."
 • "Det är ett mycket vidsträckt och glest befolkat område."
 • "Ett bättre dukat matbord får dom leta efter, en vidsträckt Lindallé ligger i anslutning till teatern."
 • "Sjösveden ligger vackert på en höjd med vidsträckt utsikt över skogar och berg."
 • "Vi ser en vidsträckt strandhed med små dungar av träd och buskar."
 • "Nödvärnsrätten är förhållandevis vidsträckt."
 • "– Deras yttrandefrihet är mycket mer vidsträckt."
 • "” Deras yttrandefrihet mer vidsträckt ”"
 • "Ytterligare en aspekt av mottagandet som oroar honom är frånvaron av en mer vidsträckt plan."

Vad betyder vidsträckt inom generell ?

vida sträckt

Möjliga synonymer till vidsträckt

Diskussion om ordet vidsträckt

vidsträckt

Adjektiv

Hur används ordet vidsträckt

 • "– Då seglar man på en kortare bana medan Godnattvalsen är mer vidsträckt, säger Håkan Magnusson."
 • "I sin skrivelse ställer Länsstyrelsen frågan om begreppet egenvård verkligen kan ha en sådan vidsträckt betydelse att det även innefattar injektioner som utförs av outbildad personal."
 • "Det är ett mycket vidsträckt och glest befolkat område."
 • "Ett bättre dukat matbord får dom leta efter, en vidsträckt Lindallé ligger i anslutning till teatern."
 • "Sjösveden ligger vackert på en höjd med vidsträckt utsikt över skogar och berg."
 • "Vi ser en vidsträckt strandhed med små dungar av träd och buskar."
 • "Nödvärnsrätten är förhållandevis vidsträckt."
 • "– Deras yttrandefrihet är mycket mer vidsträckt."
 • "” Deras yttrandefrihet mer vidsträckt ”"
 • "Ytterligare en aspekt av mottagandet som oroar honom är frånvaron av en mer vidsträckt plan."
 • "– Då seglar man på en kortare bana medan Godnattvalsen är mer vidsträckt, säger Håkan Magnusson."
 • "I sin skrivelse ställer Länsstyrelsen frågan om begreppet egenvård verkligen kan ha en sådan vidsträckt betydelse att det även innefattar injektioner som utförs av outbildad personal."
 • "Det är ett mycket vidsträckt och glest befolkat område."
 • "Ett bättre dukat matbord får dom leta efter, en vidsträckt Lindallé ligger i anslutning till teatern."
 • "Sjösveden ligger vackert på en höjd med vidsträckt utsikt över skogar och berg."
 • "Vi ser en vidsträckt strandhed med små dungar av träd och buskar."
 • "Nödvärnsrätten är förhållandevis vidsträckt."
 • "– Deras yttrandefrihet är mycket mer vidsträckt."
 • "” Deras yttrandefrihet mer vidsträckt ”"
 • "Ytterligare en aspekt av mottagandet som oroar honom är frånvaron av en mer vidsträckt plan."

Vad betyder vidsträckt inom kläder ?

vida sträckt

Relaterat till vidsträckt

allmängiltighet

vidd

storlek

rymd

utvidgning

storlek

Diskussion om ordet vidsträckt