offentlig

offentligare
offentligast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till offentlig

Hur böjs ordet offentlig på svenska?

Komparativ: offentligare
Superlativ: offentligast

Hur används ordet offentlig

 • "Samtidigt har vi skyddat välfärdsektorn och har dubbelt så många sysselsatta i offentlig tjänst om genomsnittet av OECD-länder."
 • "Att som offentlig person bli utsatt för omdömeslösa anklagelser är inte nödvändigtvis detsamma som att ha blivit kränkt i pressetisk bemärkelse."
 • "doktor i offentlig förvaltning"
 • "Ulf Jonson på Kriminalvården är inte främmande för att försöka bredda antalet arbetsgivare och kanske få offentlig verksamhet och kommuner att använda samhällstjänst mer."
 • "– Det är i praktiken omöjligt att hålla sig till Lagen om offentlig upphandling under en förhandlad upphandling som håller på länge."
 • "Vi hade inte kunnat välja någon annan leverantör utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling."
 • "Den kriminella ekonomin är en cancer som ingen offentlig kemoterapi verkar kunna påverka."
 • "Kontraktet är underskrivet och i går blev förlängningen offentlig."
 • "Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ” iaktta saklighet och opartiskhet ” inom offentlig förvaltning."
 • "MMA, som av vissa kallas för ultravåldsam och offentlig misshandel, har få begränsningar i hur du får skada din motståndare och MMA-träning för barn har fått mycket kritik."
 • "Samtidigt har vi skyddat välfärdsektorn och har dubbelt så många sysselsatta i offentlig tjänst om genomsnittet av OECD-länder."
 • "Att som offentlig person bli utsatt för omdömeslösa anklagelser är inte nödvändigtvis detsamma som att ha blivit kränkt i pressetisk bemärkelse."
 • "doktor i offentlig förvaltning"
 • "Ulf Jonson på Kriminalvården är inte främmande för att försöka bredda antalet arbetsgivare och kanske få offentlig verksamhet och kommuner att använda samhällstjänst mer."
 • "– Det är i praktiken omöjligt att hålla sig till Lagen om offentlig upphandling under en förhandlad upphandling som håller på länge."
 • "Vi hade inte kunnat välja någon annan leverantör utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling."
 • "Den kriminella ekonomin är en cancer som ingen offentlig kemoterapi verkar kunna påverka."
 • "Kontraktet är underskrivet och i går blev förlängningen offentlig."
 • "Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ” iaktta saklighet och opartiskhet ” inom offentlig förvaltning."
 • "MMA, som av vissa kallas för ultravåldsam och offentlig misshandel, har få begränsningar i hur du får skada din motståndare och MMA-träning för barn har fått mycket kritik."
 • "– Sveriges näringsliv och offentlig sektor har ett stort behov av ingenjörer och annan högskoleutbildad personal som exempelvis sjuksköterskor, säger Christina Mattisson."
 • "Strax efter midnatt började en offentlig toalett på Rislyckevägen brinna och nu på morgonen totalförstördes en äldre stuga i Vilshult efter en brand."
 • "– Det är viktigt att journalister får ta del av den information som är offentlig och de beslut som tas."
 • "Karlshamns hamn granskas av både Konkurrensverket och Riksenheten mot korruption sedan det har kommit in tips om mutbrott och och brott mot mot lagen om offentlig upphandling."
 • "Hennes uppdrag blir att etablera, utveckla och marknadsföra TelecomCity Science Park, som är ett samarbete mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor."
 • "Orsaken är att man väntar på förvaltningsrättens dom där det ska avgöras om landstinget brutit mot lagen om offentlig upphandling eller inte."
 • "Då gäller inte lagen om offentlig upphandling, men om man bygger en helt ny lokal, då har jag väldigt svårt att se att det skulle vara ett undantag mot lagen."
 • "– Oavsett hur vi har byggt upp det är det olika väntetider på olika vårdplatser, det är svårt med jämlik vård, säger Boris Svensson, verksamhetschef inom den offentlig primärvården i Karlskona."
 • "– Det här handlar om en verksamhet som är demokratiskt instiftad genom riksdagsbeslut och då hade man velat ha en offentlig och bred diskussion innan det fattas ett administrativt beslut som gör att verksamheten försvinner, säger Ola Svensson."
 • "Karlshamns hamn utreds för mutbrott och för att brutit mot lagen om offentlig upphandling."

Ordet offentlig har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder offentlig inom bildligt ?

tillgänglig eller möjlig för allmänheten (och inte enbart någon viss privatperson) att ta del av

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till offentlig (inom bildligt)

Möjliga synonymer till offentlig (inom bildligt)

Ordet offentlig inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till offentlig (inom generell)

Diskussion om ordet offentlig