bjärt

Adverb

Översättningar

Hur används ordet bjärt

 • "– Den handlar ju om att alltid se till barnens bästa och till glädje med idrotten och det står ju bjärt kontrast till det som verkar ha hänt här."
 • "Ett utökat underskott som står i bjärt kontrast till vad landstingsrådet Ingalill Persson sa i ett av Gävledalas valprogram i höstas :"
 • "Det finns heller ingen plan att kräva tillbaka ersättning under de åren som banken utreds eftersom man ” inte haft några incitamentsstrukturer för att ta ökad risk i Baltikum. ” Det står i bjärt kontrast till Swedbank som symboliskt fryser bonusen för 170 chefer."
 • "Merkels uttalande står i bjärt kontrast till tidigare utspel, möjligen symptomatiskt för en eftergift till flera av EU:s östliga medlemmar som konsekvent sagt nej till flyktingar i sitt land."
 • "Medierådets slutsats, att det visserligen finns ett statistiskt samband mellan datorspelande och aggressivitet men att det inte går att säga att spelen orsakar aggression ” står i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis ” och är ett ” hån mot flera decenniers seriös forskning ”, skriver forskarna."
 • "Uttalandet står i bjärt kontrast till justitieminister Beatrice Asks reaktion i dag."
 • "Azofärger är bjärt färgade tillsats- ämnen som kan ge allergiska reaktio- ner hos känsliga personer."
 • "- Det är en markering att vi fort- farande i ett överkommersialiserat samhälle kan hävda ideella intressen som står bjärt emot de ekonomiska intressena, säger han till TT."
 • "Likt en noirversion av Kittyböckerna utspelar sig denna pärla i den kaliforniska överklassen vars mörka hemligheter står i bjärt kontrast till palmprunkande boulevarder."
 • "Franske Francois Ozon är en stor favorit med ovanligt bred repertoar som sträcker sig från bjärt komedi till mörkaste thriller och den här gången får vi en berättelse om knepig kärlek i ett solstänkt Normandie."

Vad betyder bjärt inom generell ?

som framträda|framträder tydligt genom sina färger; lysande och grann

Möjliga synonymer till bjärt

Diskussion om ordet bjärt

bjärt

bjärtare
bjärtast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet bjärt på svenska?

Komparativ: bjärtare
Superlativ: bjärtast

Hur används ordet bjärt

 • "– Den handlar ju om att alltid se till barnens bästa och till glädje med idrotten och det står ju bjärt kontrast till det som verkar ha hänt här."
 • "Ett utökat underskott som står i bjärt kontrast till vad landstingsrådet Ingalill Persson sa i ett av Gävledalas valprogram i höstas :"
 • "Det finns heller ingen plan att kräva tillbaka ersättning under de åren som banken utreds eftersom man ” inte haft några incitamentsstrukturer för att ta ökad risk i Baltikum. ” Det står i bjärt kontrast till Swedbank som symboliskt fryser bonusen för 170 chefer."
 • "Merkels uttalande står i bjärt kontrast till tidigare utspel, möjligen symptomatiskt för en eftergift till flera av EU:s östliga medlemmar som konsekvent sagt nej till flyktingar i sitt land."
 • "Medierådets slutsats, att det visserligen finns ett statistiskt samband mellan datorspelande och aggressivitet men att det inte går att säga att spelen orsakar aggression ” står i bjärt kontrast mot en samlad internationell beteendevetenskaplig expertis ” och är ett ” hån mot flera decenniers seriös forskning ”, skriver forskarna."
 • "Uttalandet står i bjärt kontrast till justitieminister Beatrice Asks reaktion i dag."
 • "Azofärger är bjärt färgade tillsats- ämnen som kan ge allergiska reaktio- ner hos känsliga personer."
 • "- Det är en markering att vi fort- farande i ett överkommersialiserat samhälle kan hävda ideella intressen som står bjärt emot de ekonomiska intressena, säger han till TT."
 • "Likt en noirversion av Kittyböckerna utspelar sig denna pärla i den kaliforniska överklassen vars mörka hemligheter står i bjärt kontrast till palmprunkande boulevarder."
 • "Franske Francois Ozon är en stor favorit med ovanligt bred repertoar som sträcker sig från bjärt komedi till mörkaste thriller och den här gången får vi en berättelse om knepig kärlek i ett solstänkt Normandie."

Diskussion om ordet bjärt