extravagant

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till extravagant

Vad betyder extravagant inom vardagligt ?

överdriven, överdådig, omåttlig

Möjliga synonymer till extravagant

Relaterat till extravagant

oförstånd

smaklöshet

våldsamhet

hållningslöshet

slöseri

överskridande

fantasi

överkänslighet

övermått

överdrift

dyrbarhet

Diskussion om ordet extravagant

extravagant

extravaganter
Adjektiv

Hur används ordet extravagant

  • "extravagant praise"

Ordet extravagant har 3 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
  • Inom slang
luftfart
generell
slang

Ordet extravagant inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Ordet extravagant inom generell

Synonymer till extravagant (inom generell)

Ordet extravagant inom slang

recklessly wasteful

Översättningar (inom slang)

Synonymer till extravagant (inom slang)

Möjliga synonymer till extravagant (inom slang)

Diskussion om ordet extravagant