profligate

Adjektiv

Översättningar

Ordet profligate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom ur
generell
slang
ur

Ordet profligate inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till profligate (inom generell)

Ordet profligate inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till profligate (inom slang)

Möjliga synonymer till profligate (inom slang)

Ordet profligate inom ur

Översättningar (inom ur)

Synonymer till profligate (inom ur)

Möjliga synonymer till profligate (inom ur)

profligate

Substantiv

Synonymer till profligate (inom ur)

Ordet profligate har 2 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
data
generell

Ordet profligate inom data

Synonymer till profligate (inom data)

Ordet profligate inom generell

Synonymer till profligate (inom generell)