spendthrift

spendthrifts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till spendthrift

Vad betyder spendthrift inom handel ?

someone who spends money prodigally

Möjliga synonymer till spendthrift

Diskussion om ordet spendthrift

spendthrift

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till spendthrift

Diskussion om ordet spendthrift