wastrel

wastrels
Substantiv

Översättningar

Synonymer till wastrel

Ordet wastrel har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
handel
vardagligt
generell

Vad betyder wastrel inom handel ?

dissipates resources self-indulgently

Översättningar (inom handel)

Synonymer till wastrel (inom handel)

Möjliga synonymer till wastrel (inom handel)

Ordet wastrel inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till wastrel (inom vardagligt)

Ordet wastrel inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till wastrel (inom generell)

Diskussion om ordet wastrel