swab

swab
swabbed
swabbed
Verb

Översättningar

Synonymer till swab

Ordet swab har 3 betydelser

  • Inom vin
  • Inom generell
  • Inom fiskar
vin
generell
fiskar

Ordet swab inom vin

Översättningar (inom vin)

Möjliga synonymer till swab (inom vin)

Ordet swab inom generell

Synonymer till swab (inom generell)

Ordet swab inom fiskar

Synonymer till swab (inom fiskar)

Diskussion om ordet swab

swab

swabs
Substantiv

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till swab (inom fiskar)

Ordet swab har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
teknik
sjöfart
generell

Ordet swab inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till swab (inom teknik)

Ordet swab inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet swab inom generell

small piece of cotton used to apply medication, cleanse a wound, or obtain a specimen of a secretion

absorbent material fastened to a handle; for cleaning floors

(inom generell)

Diskussion om ordet swab