mop

mop
moped
moped
Verb

Översättningar

Hur används ordet mop

  • "mop and mow"
  • "Mop the floors"

Ordet mop har 4 betydelser

  • Inom vin
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
vin
generell
sjöfart
generell

Ordet mop inom generell

Synonymer till mop

Möjliga synonymer till mop

Ordet mop inom sjöfart

wash with a swab or a mop

Synonymer till mop

Ordet mop inom generell

Synonymer till mop

mop

mops
Substantiv

Översättningar

Fotograf: Bjornwireen

Översättningar

Synonymer till mop

Möjliga synonymer till mop

MOP

Substantiv

Vad betyder MOP inom förkortning, data ?

Maintenance Operations Protocol

Synonymer till MOP