mop

mops
Substantiv

Översättningar

Synonymer till mop

Ordet mop inom

Möjliga synonymer till mop

Diskussion om ordet mop

mop

mop
moped
moped
Verb

Översättningar

Hur används ordet mop

  • "mop and mow"
  • "Mop the floors"

Ordet mop har 3 betydelser

  • Inom vin
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
vin
generell
sjöfart

Ordet mop inom vin

Översättningar (inom vin)

Ordet mop inom generell

Synonymer till mop (inom generell)

Uttryck till mop (inom generell)

Möjliga synonymer till mop (inom generell)

Ordet mop inom sjöfart

wash with a swab or a mop

Synonymer till mop (inom sjöfart)

Diskussion om ordet mop

MOP

Substantiv

Synonymer till MOP (inom sjöfart)

Vad betyder MOP inom förkortning, data ?

Maintenance Operations Protocol

Diskussion om ordet MOP