husk

husk
husked
husked
Verb

Översättningar

Vad betyder husk inom teknik ?

remove the husks from, as of ears of corn

Diskussion om ordet husk

husk

husks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet husk har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom vardagligt
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
botanik
vardagligt
jordbruk
generell

Ordet husk inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till husk (inom botanik)

Ordet husk inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • fnas  [ vardagligt ]

Ordet husk inom jordbruk

Synonymer till husk (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till husk (inom jordbruk)

Ordet husk inom generell

outer membranous covering of some fruits or seeds

Diskussion om ordet husk