husk

husk
husked
husked
Verb

Översättningar

Vad betyder husk inom teknik ?

remove the husks from, as of ears of corn

Översättningar

Möjliga synonymer till husk

husk

husks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet husk har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom vardagligt
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
botanik
vardagligt
jordbruk
generell

Ordet husk inom botanik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till husk

Ordet husk inom vardagligt

Översättningar

Svenska
  • fnas  [ vardagligt ]

Ordet husk inom jordbruk

Synonymer till husk

Möjliga synonymer till husk

Ordet husk inom generell

outer membranous covering of some fruits or seeds