shuck

shuck
shucked
shucked
Verb

Översättningar

Vad betyder shuck inom botanik ?

remove the shucks from, as of certain vegetables

Möjliga synonymer till shuck

Diskussion om ordet shuck

shuck

shucks
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till shuck

Diskussion om ordet shuck