stalk

stalks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stalk

Ordet stalk har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom botanik
 • Inom arkitektur, byggnadskonst
 • Inom fordon
 • Inom jakt
 • Inom generell
allmänt
botanik
arkitektur, byggnadskonst
fordon
jakt
generell

Vanligast betydelse av ordet stalk inom allmänt

Ordet stalk inom botanik

a slender or elongated structure that supports a plant or fungus or a plant part or plant organ

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till stalk (inom botanik)

Möjliga synonymer till stalk (inom botanik)

Ordet stalk inom arkitektur, byggnadskonst

Översättningar (inom arkitektur, byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till stalk (inom arkitektur, byggnadskonst)

Ordet stalk inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska
 • spak  [ fordon ]

Ordet stalk inom jakt

a hunt for game carried on by stalking or waiting in ambush

Översättningar (inom jakt)

Svenska

Synonymer till stalk (inom jakt)

Möjliga synonymer till stalk (inom jakt)

Ordet stalk inom generell

a stiff or threatening gait

Översättningar (inom generell)

Synonymer till stalk (inom generell)

Möjliga synonymer till stalk (inom generell)

Diskussion om ordet stalk

 • - 2009-05-07

  Borde inte även "stalk" kunna betyda "följa"?

 • - 2011-01-19

  skugga,följa efter

stalk

stalk
stalked
stalked
Verb

Synonymer till stalk (inom generell)

Ordet stalk har 3 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom slang
 • Inom ålderdomlig
hundar
slang
ålderdomlig

Ordet stalk inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Möjliga synonymer till stalk (inom hundar)

Ordet stalk inom slang

walk stiffly

Möjliga synonymer till stalk (inom slang)

Ordet stalk inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till stalk (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till stalk (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet stalk