mooch

mooches
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet mooch

mooch

mooch
mooched
mooched
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet mooch har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vardagligt
  • Inom zoologi
slang
vardagligt
zoologi

Ordet mooch inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Ordet mooch inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • loda  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till mooch (inom vardagligt)

Ordet mooch inom zoologi

ask for and get free; be a parasite

Synonymer till mooch (inom zoologi)

Möjliga synonymer till mooch (inom zoologi)

Diskussion om ordet mooch