bilk

bilk
bilked
bilked
Verb

Synonymer till bilk

Hur används ordet bilk

  • "He bilked his creditors"

Ordet bilk har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom formell stil
vardagligt
formell stil

Vad betyder bilk inom vardagligt ?

cheat somebody out of what is due, especially money

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bilk (inom vardagligt)

Ordet bilk inom formell stil

evade payment to

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till bilk (inom formell stil)

Möjliga synonymer till bilk (inom formell stil)

Diskussion om ordet bilk