duck

ducks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till duck

Ordet duck har 7 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom vardagligt
 • Inom kricket
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
fåglar
vardagligt
kricket
mat
generell
sport
vardagligt

Vad betyder duck inom fåglar ?

small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
 • and  [ fåglar ]
 • anka  [ fåglar ]

Möjliga synonymer till duck (inom fåglar)

Ordet duck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Ordet duck inom kricket

(in cricket) a score of nothing by a batsman

Översättningar (inom kricket)

Synonymer till duck (inom kricket)

Möjliga synonymer till duck (inom kricket)

Ordet duck inom mat

flesh of a duck (domestic or wild)

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till duck (inom mat)

Ordet duck inom generell

A heavy cotton fabric of plain weave; used for clothing and tents

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till duck (inom generell)

Ordet duck inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till duck (inom sport)

Möjliga synonymer till duck (inom sport)

Ordet duck inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till duck (inom vardagligt)

Diskussion om ordet duck

 • - 2010-01-07

  smita i från

duck

duck
ducked
ducked
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till duck (inom vardagligt)

Hur används ordet duck

 • ""Before he could duck, another stone struck him.""

Ordet duck har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
mat
generell
vardagligt
ekonomi

Ordet duck inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till duck (inom mat)

Möjliga synonymer till duck (inom mat)

Ordet duck inom generell

to move (the head or body) quickly downwards or away:

Översättningar (inom generell)

Ordet duck inom vardagligt

submerge or plunge suddenly

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till duck (inom vardagligt)

Ordet duck inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till duck (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till duck (inom ekonomi)

Diskussion om ordet duck