submerge

submerge
submerged
submerged
Verb

Synonymer till submerge

Hur används ordet submerge

  • "submerge your head completely"

Ordet submerge har 5 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom segelfartyg
  • Inom sjöfart
  • Inom vardagligt
mat
generell
segelfartyg
sjöfart
vardagligt

Vad betyder submerge inom mat ?

sink below the surface; go under water

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till submerge (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet submerge inom generell

cover completely or make imperceptible

Översättningar (inom generell)

Synonymer till submerge (inom generell)

Möjliga synonymer till submerge (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet submerge inom segelfartyg

put under water

Översättningar (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till submerge (inom segelfartyg)

Ovanlig betydelse av ordet submerge inom sjöfart

om ubåt

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till submerge (inom sjöfart)

Ordet submerge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till submerge (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till submerge (inom vardagligt)

Diskussion om ordet submerge