retard

retard
retarded
retarded
Verb

Synonymer till retard

Hur används ordet retard

  • "This drug will retard your heart rate"
  • "retard the ignition"

Ordet retard har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik, motorfordon
ALLMÄNT
teknik, motorfordon

Vad betyder retard inom ALLMÄNT ?

cause to move more slowly or operate at a slower rate

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till retard (inom ALLMÄNT)

Ordet retard inom teknik, motorfordon

Översättningar (inom teknik, motorfordon)

Möjliga synonymer till retard (inom teknik, motorfordon)

Diskussion om ordet retard

retard

retards
Substantiv

Översättningar (inom teknik, motorfordon)

Synonymer till retard (inom teknik, motorfordon)

Möjliga synonymer till retard

Diskussion om ordet retard