stave

stave
staved
staved
Verb

Översättningar

Synonymer till stave

Vad betyder stave inom sport ?

burst or force (a hole) into something

Diskussion om ordet stave

stave

staves
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet stave har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom musik
  • Inom generell
  • Inom sport
sjöfart
musik
generell
sport

Ordet stave inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till stave (inom sjöfart)

Ordet stave inom musik

Synonymer till stave (inom musik)

Ordet stave inom generell

one of several thin pieces of wood forming the sides of a barrel or bucket

Ordet stave inom sport

Synonymer till stave (inom sport)

Diskussion om ordet stave