sticka

sticker
stack
stuckit
Verb

Synonymer till sticka

Hur böjs ordet sticka på svenska?

Presens: sticker
Preteritum: stack
Supinum: stuckit

Hur används ordet sticka

 • "Mathilde ran with a sailor"

Ordet sticka har 6 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom sömnad
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom färg
 • Inom typografi
vardagligt
sömnad
generell
spel
färg
typografi

Vad betyder sticka inom vardagligt ?

liten (vass) träflisa eller liknande

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till sticka (inom vardagligt)

Relaterat till sticka (inom vardagligt)

drivning

vapen

våldsamhet

skärpa

kärvhet

kval

känsel

klädsel

tillverkning

Ordet sticka inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Engelska
 • knit  [ sömnad ]

Ordet sticka inom generell

Jag stack min gaffel i en saftig bit kyckling

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sticka (inom generell)

Uttryck till sticka (inom generell)

Ord i uttryck för sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Möjliga synonymer till sticka (inom generell)

Ordet sticka inom spel

Synonymer till sticka (inom spel)

 • slå [ ålderdomlig ]

Ordet sticka inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till sticka (inom färg)

Ordet sticka inom typografi

Synonymer till sticka (inom typografi)

Möjliga synonymer till sticka (inom typografi)

Diskussion om ordet sticka

stick

sticket
stick
sticken
Substantiv [t]

Översättningar (inom typografi)

Engelska

Synonymer till stick (inom typografi)

Hur böjs ordet stick på svenska?

Obestämd singular: stick
Bestämd singular: sticket
Obestämd plural: stick
Bestämd plural: sticken

Ordet stick har 4 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom konst
 • Inom tandvård
 • Inom spel
fotografi
konst
tandvård
spel

Vad betyder stick inom fotografi ?

rakt

Översättningar (inom fotografi)

Engelska

Synonymer till stick (inom fotografi)

Relaterat till stick (inom fotografi)

fotografi

Ordet stick inom konst

Översättningar (inom konst)

Engelska

Synonymer till stick (inom konst)

Ordet stick inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Engelska

Synonymer till stick (inom tandvård)

Möjliga synonymer till stick (inom tandvård)

Ordet stick inom spel

Vid kortspel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till stick (inom spel)

Diskussion om ordet stick

stick

sticks
Substantiv

Översättningar (inom spel)

Synonymer till stick (inom spel)

Hur används ordet stick

 • "he collected dry sticks for a campfire"
 • "the kid had a candied apple on a stick"
 • ""the policy so far is all stick and no carrot""

Ordet stick har 8 betydelser

 • Inom sport
 • Inom sjöfart
 • Inom australiensiska
 • Inom luftfart
 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom slang
 • Inom bildligt
sport
sjöfart
australiensiska
luftfart
mat
vardagligt
slang
bildligt

Vad betyder stick inom sport ?

a length of wood

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till stick (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet stick inom sjöfart

a small thin branch of a tree

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stick (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet stick inom australiensiska

Översättningar (inom australiensiska)

Synonymer till stick (inom australiensiska)

Möjliga synonymer till stick (inom australiensiska)

Mindre vanlig betydelse av ordet stick inom luftfart

a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till stick (inom luftfart)

Möjliga synonymer till stick (inom luftfart)

Ordet stick inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till stick (inom mat)

Ordet stick inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till stick (inom vardagligt)

Ordet stick inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till stick (inom slang)

Möjliga synonymer till stick (inom slang)

Ordet stick inom bildligt

threat of a penalty:

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stick (inom bildligt)

Diskussion om ordet stick

 • - 2010-06-08

  pinne

 • - 2010-08-24

  Inom musikaliska termer har ordet "stick" översättningen "bridge". Alltså, sticket i en låt heter på engelska "bridge".

stick

stick
stuck
stuck
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Hur används ordet stick

 • "stick one's nose into other people's business"
 • "They stuck me with the dinner bill"
 • "I was stung with a huge tax bill"

Ordet stick har 7 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom musik
 • Inom golf
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom norgespec
kontor
musik
golf
sjöfart
generell
ekonomi
norgespec

Vad betyder stick inom kontor ?

fastna i klumpar, särskilt snö

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till stick (inom kontor)

Ordet stick inom golf

Synonymer till stick (inom golf)

Ordet stick inom sjöfart

Synonymer till stick (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stick (inom sjöfart)

Ordet stick inom generell

cause to protrude: stick one's hand out of the window"

pierce with a thrust

pierce with something pointed

saddle with something disagreeable or disadvantageous

Synonymer till stick (inom generell)

Uttryck till stick (inom generell)

Ordet stick inom ekonomi

Synonymer till stick (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till stick (inom ekonomi)

Ordet stick inom norgespec

Synonymer till stick (inom norgespec)

Möjliga synonymer till stick (inom norgespec)

Diskussion om ordet stick